Objednávka HNK/2019/43-1

Dátum vyhotovenia:21.5.2019
 

Dodávateľ
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
IČO:35790253
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Propagácia plagátu - beseda so spisovateľkou Vandou Rozenbergovou
Názov položky
Ostatné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 120,00 EUR