Objednávka HNK/2019/034-2

Dátum vyhotovenia:02.5.2019
 

Dodávateľ
RG.F s.r.o.
Nová Podhora 52
04444 Kráľovce
IČO:51221659
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
Názov položky
Ostatné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 350,00 EUR