Objednávka HNK/2019/035-1

Dátum vyhotovenia:03.5.2019
 

Dodávateľ
Certus P. Svitok - SDI
Hviezdoslavova 7
971 01 Prievidza
IČO:33608661
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál kancel. 46
Celková hodnota objednaného plnenia: 250,00 EUR