Objednávka HNK/2021/019-1
Oprava automatických posuvných dverí.
Dodávateľ
Emos Alumatic s.r.o
Považské Podhradie 435
017 01 Považská Bystrica

IČO: 31644716
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
Oprava automatických posuvných dverí.
Názov položky:
Ostatné služby
Celková hodnota objednaného plnenia:
400,00 EUR
ceny sú vrátane DPH