Objednávka HNK/2021/015-1
Nákup kníh z projektu č. 20-514-04130 - Za novinkami do knižnice
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava

IČO: 00397687
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
Nákup kníh z projektu č. 20-514-04130 - Za novinkami do knižnice
Názov položky:
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia:
65,00 EUR
ceny sú vrátane DPH