Objednávka HNK/2021/013-1
Nákup kníh - projekt č. 20-514-04130 Za novinkami do knižnice
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Trieda A. Hlinku 2
94901 Nitra

IČO: 00397482
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
Nákup kníh - projekt č. 20-514-04130 Za novinkami do knižnice
Názov položky:
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia:
95,00 EUR
ceny sú vrátane DPH