Objednávka HNK/2021/009
Nákup kníh - a novinkami do knižnice, č.p. 20-514-04130
Dodávateľ
Ing. Ivan Lazík
Hany Meličkovej 12
841 05 Bratislava

IČO: 43379991
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
Nákup kníh - a novinkami do knižnice, č.p. 20-514-04130
Názov položky:
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia:
450,00 EUR
ceny sú vrátane DPH