Objednávka HNK/2021/008
Nákup kníh - a novinkami do knižnice, č.p. 20-514-04130
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove, UNIPOCENTRUM PU
17. novembra 13
080 01 Prešov

IČO: 17070775
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
Nákup kníh - a novinkami do knižnice, č.p. 20-514-04130
Názov položky:
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia:
105,00 EUR
ceny sú vrátane DPH