Objednávka HNK/2020/080-1
Stravné poukážky
Dodávateľ
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
820 15 Bratislava

IČO: 52005551
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
Stravné poukážky
Názov položky:
Stravné lístky
Názov položky:
Stravné lístky
Celková hodnota objednaného plnenia:
407,20 EUR
ceny sú vrátane DPH