Objednávka HNK/2020/076-3
Predplatné na rok 2021 - rôzne časopisy - Slovenská pošta
Dodávateľ
Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica
Partiz.cesta 9
97599 Banská Bystrica

IČO: 36631124
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
Predplatné na rok 2021 - rôzne časopisy - Slovenská pošta
Názov položky:
Predplatné periodík
Celková hodnota objednaného plnenia:
3 100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH