Objednávka HNK/2020/073-1
Oprava a nastavenie okien v HNKPD na Záhradníckej 21
Dodávateľ
Gu100, s.r.o.
D. Krmana 134/3
971 01 Prievidza

IČO: 51303175
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
Oprava a nastavenie okien v HNKPD na Záhradníckej 21
Názov položky:
Ostatné služby
Celková hodnota objednaného plnenia:
432,00 EUR
ceny sú vrátane DPH