Objednávka HNK/2020/072-1
nákup kancelárskeho papiera zo 100% opätovne vyrobených vlákien
Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 6
911 01 Trenčín

IČO: 36880574
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
nákup kancelárskeho papiera zo 100% opätovne vyrobených vlákien
Názov položky:
Kancelársky papier
Celková hodnota objednaného plnenia:
332,00 EUR
ceny sú vrátane DPH