Objednávka HNK/2020/060-1
Predplatné na rok 2021 - ITlib 2021
Dodávateľ
CVTI SR
Staré grunty 52
841 04 Bratislava

IČO: 00151882
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
Predplatné na rok 2021 - ITlib 2021
Názov položky:
Predplatné periodík
Celková hodnota objednaného plnenia:
12,00 EUR
ceny sú vrátane DPH