Objednávka HNK/2020/058-1
Predplatné - Tvorivé bývanie na rok 2021
Dodávateľ
JAGA GROUP, s.r.o.
Imricha Karvaša 2
811 07 Bratislava

IČO: 35705779
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
Predplatné - Tvorivé bývanie na rok 2021
Názov položky:
Predplatné periodík
Celková hodnota objednaného plnenia:
4,80 EUR
ceny sú vrátane DPH