Objednávka HNK/2020/057-1
Dodanie stropných svietidiel a ich montáž
Dodávateľ
ELEKTRO - MLM, s.r. o.
Stavbárov 12
971 01 Prievidza

IČO: 36725463
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
Dodanie stropných svietidiel a ich montáž
Názov položky:
Ostatné služby
Celková hodnota objednaného plnenia:
560,00 EUR
ceny sú vrátane DPH