Hlavná stránka / O knižnici / História vzniku

História vzniku

Verejné knihovníctvo na hornej Nitre sa výraznejšie začína formovať v druhej polovici 19. storočia. Presvedčenie Jána Palárika, že knižnicu možno založiť aj v najchudobnejšej obci, si zobral k srdcu významný kňaz a národný buditeľ - Alexander Bizai, ktorý pôsobil vo viacerých farnostiach nášho regiónu. Jeho zásluhou sa história knihovníctva v regióne datuje už od roku 1864, kedy bola založená verejná cirkevná knižnica v Chrenovci.
V roku 1919 bol na Slovensku prijatý zákon číslo 430/1919 o verejných knižniciach obecných, ktorý v tom čase patril k najlepším zákonom z oblasti knihovníctva v celej Európe. V Prievidzi bola v zmysle tohto zákona verejná knižnica založená v roku 1922. Jej knihovníkom bol Ladislav Leday, obecný úradník, ktorý bol ako knihovník uvádzaný ešte aj v roku 1926.
V novembri roku 1951 bola Radou ONV v Prievidzi založená Okresná ľudová knižnica v Prievidzi. Postupne sídlila v Mestskom dome, v budove ONV, až napokon zakotvila na dlhšie obdobie v suteréne Domu osvety (1952 - 1985). V roku 1985 bola daná do užívania nová účelová budova Okresnej knižnice na Záhradníckej ulici.
Dňa 1. marca 1961 bolo v knižnici vytvorené samostatné metodické oddelenie. Knižnica sa stala metodickým a koordinačným centrom pre verejné mestské a obecné knižnice celého okresu Prievidza.
Knihovníctvo v Prievidzi charakterizujú rôzne iniciatívy ako napr. „Prievidzské hnutie" - výzva prievidzských knihovníkov za zlepšenie práce s knihou, ktorá bola vyhlásená na aktíve dobrovoľných knihovníkov v roku 1958 a postupne sa rozšírila na celé Slovensko. Od 1.1.1991 sa knižnica stala štátnou príspevkovou organizáciou pod priamym riadením Ministerstvom kultúry SR.
Od 1.7.1996 sa na základe rozhodnutia MK SR v rámci transformácie kultúry stala knižnica súčasťou Hornonitrianskeho kultúrneho centra ako jeho špecializovaný útvar, čím knižnica stratila právnu subjektivitu. Bola premenovaná z Okresnej knižnice Prievidza na Hornonitriansku knižnicu Prievidza. Celé kultúrne centrum prešlo ešte v tom istom roku pod zriaďovateľskú pôsobnosť Krajského úradu v Trenčíne. Pre knižnicu administratívne začlenenie do HNKC znamenalo výrazné zhoršenie podmienok, predovšetkým v doplňovaní knižničného fondu. V roku pred vznikom kultúrneho centra bolo na nákup knižného fondu vyčlenených 597 964.- Sk, v roku zániku HNKC (1999) už iba za 37 172.- Sk.
K ďalšej zmene dochádza od 1.4.2002, kedy sa zriaďovateľom knižnice stal Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne.
Od 1.7.2005 boli od knižnice oddelimitované jej tri pobočky s fondom viac ako 46 tis. kníh pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta Prievidza, z ktorých vznikla samostatná Mestská knižnica M. Mišíka Prievidza.  

História vzniku - medzníky histórie 

Online katalóg

online knižničný katalóg prihlásenie do čitateľského konta

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

 

Antológia prác Literárnej jari Ondreja Čiliaka 2022

Antológia 2022

Naši sponzori

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v knižnici.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30