Úsek riaditeľa

Tento úsek zahŕňa päť samostatných odborných pracovísk:

a) oddelenie ekonomické - popísané samostatne

b) oddelenie správy majetku

 

F. Madvu 2

Kontakt: 046/542 19 22, e-mail: iveta.stankova@hnkpd.sk

Oddelenie zabezpečuje:

 - spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok
 - stará sa o materiálno-technické zásobovanie
 - zabezpečuje autoprevádzku, ...
 - zabezpečuje odborné prehliadky a revízie
 - vedie pokladničnú agendu

c) oddelenie automatizácie

Záhradnícka 21

Kontakt: 046/542 22 29, e-mail: pavol.baniar@hnkpd.tsk.sk

Informatik:
- sa podieľa na príprave plánov technického rozvoja knižnice, na zavádzaní automatizácie
- stará sa o bezporuchovú prevádzku počítačovej siete
- vykonáva školenia zamestnancov v oblasti automatizácie služieb
- podieľa sa na grafickej úprave materiálov vydávaných knižnicou
- zabezpečuje prevádzku plynovej kotolne
- vedie motorové vozidlo, stará sa o jeho dobrý technický stav
- uskutočňuje drobné opravy

d) oddelenie spracovania fondov

F. Madvu 2

Kontakt: 046/542 72 96, e-mail: katalogizacia@hnkpd.tsk.sk

Oddelenie KIF zabezpečuje:
- spolu s akvizičnou komisiou zabezpečujú efektívne doplňovanie knižničných fondov
- spracovávajú a označujú knižničné jednotky, vedú evidenciu prírastkov
- organizujú a realizujú povinné revízie knižničných fondov, zabezpečujú ich ochranu
- vyraďujú knižničné jednotky a vedú vyraďovaciu agendu

 úsek metodiky

Kontakt: 046/542 72 96, e-mail: adriana.langerova@hnkpd.tsk.sk

Práca metodiky je zameraná na poradenskú a konzultačnú činnosť, čo zahŕňa:
- metodickú pomoc  verejným knižniciam v metodickej pôsobnosti Hornonitrianskej
knižnice v Prievidzi (okresy Prievidza a Partizánske), vrátane spolupráce s ich
zriaďovateľmi
- vypracúvanie štatistických výkazov za HNK a knižnice z regiónu
- organizovanie porád a vzdelávania pre zamestnancov verejných knižníc v regióne
- pomoc pri zapájaní sa verejných knižníc a ich zriaďovateľov do grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
- správa webovej stránky organizácie

e) upratovanie 

Online katalóg

online knižničný katalóg prihlásenie do čitateľského konta

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

 

Literárna jar Ondreja Čiliaka

Antológia 2022

Naši sponzori

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v knižnici.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Február 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28