Grafoterapia s Petrou Sehnalovou

Mladá, sympatická pani, Petra Sehnalová, sa do Hornonitrianskej knižnice "zatúlala" až spod Krkonôš. Prišla odovzdať svoj odkaz grafoterapie (cielenej zmeny písma) aj k nám na Slovensko. Nechce, aby sa z nás stali falšovatelia podpisov, no v písme každého je ukrytá určitá charakteristika. Na základe neho vie odhaliť, či máte slabú vôľu, či ste manipulatívny, či klamete iným alebo len sebe, či máte zmysel pre humor, atď. Písmo berie ako nástroj dostať sa odniekiaľ niekam. Je to dlhodobý proces oslabovania starých (zlých) väzieb v písaní a upevňovania nových. Kurzy grafoterapie prebiehajú cez internet v desiatich na seba nadväzujúcich etapách. Kto vydrží, určite zaznamená zmenu nielen v písme, ale aj v živote. <p></p> <p style="text-align: center;"><img src=<buxus-image>kniznica/St_znak_s_logom_a_podporou_500.jpg</buxus-image> alt="S podporou MK SR" title="S podporou Ministerstva kultúry SR" width="350" /></p>