Deň ľudovej rozprávky 2015 (po našom)

Dňa 16.3.1828 sa v Slavošovciach narodil slovenský evanjelický kňaz, folklorista a zberateľ ľudovej slovesnosti - Pavol Dobšinský. Tento dátum si zvolili knižnice na Slovensku za Deň ľudovej rozprávky, kedy vo zvýšenej miere propagujú autorov a zberateľov ľudových rozprávok, ľudovú slovesnosť, zvyky, kroje,... Do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi zavítali v tento deň postupne štyri kolektívy žiakov základných škôl: piataci zo ZŠ J.P. Šafárika a ZŠ na Mariánskej ulici, tretiaci z Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka a nakoniec prváci zo Školského klubu detí pri ZŠ na ulici Energetikov.