Hlavná stránka / Zoznámte sa ... / Zoznámte sa ... s Vavrincom Benediktom Nedožerským

Zoznámte sa ... s Vavrincom Benediktom Nedožerským

Zoznámte sa ... s Vavrincom Benediktom Nedožerským

Vavrinec Benedikt Nedožerský bol významným predstaviteľom slovenskej a českej humanistickej vedy, pedagogiky a literatúry. Narodil sa 10. augusta 1555 v Nedožeroch v okrese Prievidza. V obci je známe miesto kde v minulosti stál jeho rodný dom, no iné pamiatky sa neuchovali. Rovnako sa neuchoval ani jeho rodový pôvod. Jediní príbuzní o ktorých sa zachovali zmienky bol strýc Jonáš Benedikt, prešovský mešťan, ktorý sa po synovcovej smrti jediný hlásil k dedičstvu, strýc Samuel Benedikt, ktorý mu po smrti otca ako sirote poskytol strechu nad hlavou a pomohol mu dokončiť stredoškolské štúdium  a bratranec Tobiáš

Vavrinec Benedikt Nedožerský

                                                              zdroj: www.mladyvedec.sk               

miesto, na ktorom stál rodný dom Vavrinca Benedikta Nedožerského

                                      zdroj: Kolárik, Oto - Vavrinec Benedikt Nedožerský - kniha

Začiatky jeho štúdia sa spájajú s prievidzským evanjelickým gymnáziom. Strednú školu ďalej absolvoval v moravskom meste Jihlava. Počas tunajšieho štúdia však ťažko ochorel. Predpokladá sa, že bojoval so suchotami (tuberkolózou). So zákernou chorobou sa trápil šesť rokov, čo spôsobilo i jeho oneskorenie v štúdiách.  Napokon sa v roku 1593 stal učiteľom v Moravských Budějoviciach. Neskôr sa presťahoval do Uherského brodu, kde pracoval ako správca miestnej školy. Práve tu začal pracovať na svojej českej gramatike.

Ako 40-ročný pokračoval v štúdiu na pražskej univerzite, pretože túžil po vyššom vzdelaní. Spoznal sa tam s významnými českými učencami, ktorí ho podporovali v dokončení jeho celoživotného diela. To však musel, kvôli svojej pedagogickej činnosti, na čas odložiť. Bol profesorom piatej najvyššej triedy akademického gymnázia, ktoré vzniklo spolu s internátom vedľa univerzity. V tom čase začal písať príležitostné latinské básne. Netrvalo dlho a Benedikt sa stal vysokoškolským profesorom na Karlovej univerzite  v Prahe, kde vyučoval matematiku a klasickú filozofiu. Neskôr dokonca zastával i funkciu dekana a prorektora filozofickej fakulty.

Po deväťročnom úsilí sa mu napokon podarilo vydať, v Prahe v roku 1603, po latinsky napísanú sústavnú gramatiku českého jazyka - Grammaticae bohemicae, ad leges naturalis methodi conformatae et notis numerisque illustratae ac distinctae libri duo. Toto dielo sa považuje za úplne prvú systematickú gramatiku češtiny a rovnako i za jeho vrcholné jazykové dielo.

titulná strana Benediktovej gramatiky češtiny                                                             zdroj: www.wikipedia.org           

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského

                                                          zdroj: myhornanitra.sme.sk

Po skončení práce na českej gramatike sa venoval štúdiu klasikov, čo neskôr využíval pri prekladaní žalmov do češtiny, čomu sa venoval až do smrti. Benedikt vydal i ďalšie dielo –  Žalmové někteří v písně české na spůsob veršů latinských v nově uvedeni a vydáni, ktoré bolo doplnkom jeho Gramatiky. Toto dielo obsahovalo predhovor o časomerných prozodických pravidlách a desať českých časomerných parafráz Dávidových žalmov. Benedikt tu dal prednosť ľudovej reči. Písal aj podľa ľudovej výslovnosti. Nakoniec jeho preklady sa pod vplyvom plienenia a dobýjania Prahy v roku 1620 bohužiaľ stratili.

V. B. Nedožerský nepochybne patril medzi veľkých slovenských učencov, ktorí dosiahli pozoruhodné uznanie i v zahraničí. Svojimi dielami prispel k šíreniu myšlienok humanizmu a renesancie, k rozvoju kultúry, literatúry a humanistickej vedy. Vďaka jeho reformným návrhom sa skvalitnilo vyučovanie na Karlovej univerzite  a mnohých stredných školách. 

Vavrinec Benedikt Nedožerský zomrel 4. júna 1615 v Prahe. Miloval samotu, a preto sa nikdy neoženil. Svoj život naopak oddal vzdelaniu. Vraví sa, že bol veľmi čistotný a slušný.  Svoj majetok teda v testamente odkázal  Karlovej univerzite, ktorá ho pochovala v chráme  Božieho Tela na dnešnom Karlovom  námestí v Prahe. Pochovávali tu takmer všetkých univerzitných profesorov.

 bronzová socha Vavrinca Benedikta Nedožerského

                                                           zdroj: myhornanitra.sme.sk     

    pamätná tabuľa Vavrinca Benedikta Nedožerského

                                                      zdroj: Hornonitrianska knižnica   

Na jeho počesť bola po ňom v rodných Neodžeroch pomenovaná Základná a Materská Škola. Pred jej budovou od roku 1969 stojí i jeho bronzová socha. Obec mu rovnako venovala aj pamätnú tabuľu, ktorá visela na Kultúrnom dome v Nedožeroch už od roku 1933. Napokon v roku 1982 bola tabuľa osadená na novom pylóne z južnej strany cesty. Meno Vavrinca benedikta Nedožerského nesie od roku 1965 aj Gymnázium v Prievidzi. Najväčšiu zásluhu na tom mal vtedajší riaditeľ Štefan Buran.

Viac o živote a tvorbe výnimočného vzdelanca V.B. Nedožerského sa dozviete i v našej knižnici, na oddelení regionálnej literatúry.

     kniha ʺ Vavrinec Benedikt Nedožerský ʺ od Ota Kolárika                 kniha ʺHumanista z Nedožier ʺ od Ondreja Čiliaka

          zdroj: Hornonitrianska knižnica                          zdroj: Hornonitrianska knižnica 

Online katalóg

online knižničný katalóg prihlásenie do čitateľského konta

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

 

Literárna jar Ondreja Čiliaka

Antológia 2022

Naši sponzori

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v knižnici.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
Podujatia na deň 20.9.2022
Spoznaj svoju knižnicu

20.9.2022, 11:15 - 20.9.2022, 12:00

21 22
Podujatia na deň 22.9.2022
Pasovanie prváčikov

22.9.2022, 9:00 - 22.9.2022, 10:00

23 24 25
26
Podujatia na deň 26.9.2022
Informačná príprava

26.9.2022, 07:55 - 26.9.2022, 08:40

27
Podujatia na deň 27.9.2022
Čarovná pasovačka s Harry Potterom

27.9.2022, 10:00 - 27.9.2022, 11:00

28 29 30