Objednávka HNK/2022/100-1

Dátum vyhotovenia:10.11.2022
 

Dodávateľ
PhDr. Beáta Mihalkovičová
Dukelská 39
900 01 Modra
IČO:33841934
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Nákup kníh.
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 25,00 EUR