Objednávka HNK/2022/095-1

Dátum vyhotovenia:03.11.2022
 

Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Trieda A. Hlinku 2
94901 Nitra
IČO:00397482
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 40,00 EUR