Objednávka HNK/2021/011-1

Dátum vyhotovenia:05.2.2021
 

Dodávateľ
UK Veda, s.r.o.
Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava
IČO:45983658
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Nákup kníh - projekt č. 20-514-04130 - Za novinkami do knižnice
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 51,10 EUR