Objednávka HNK/2019/060-1

Dátum vyhotovenia:01.8.2019
 

Dodávateľ
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
820 15 Bratislava
IČO:52005551
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
stravné poukážky
Názov položky
Stravné lístky
Stravné lístky
Celková hodnota objednaného plnenia: 970,37 EUR