Objednávka HNK/2019/040-2

Dátum vyhotovenia:14.5.2019
 

Dodávateľ
Knihy pre každého s.r.o.
Narcisová 44
821 08 Bratislava
IČO:44918682
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 120,00 EUR