Objednávka HNK/2020/076-1
Predplatné na rok 2021 - Justičná revue
Dodávateľ
Wolters Kluwer
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

IČO: 31348262
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza

IČO: 34059121
Predplatné na rok 2021 - Justičná revue
Názov položky:
Predplatné periodík
Celková hodnota objednaného plnenia:
136,80 EUR
ceny sú vrátane DPH